Venstre i Søllerød fejrer 90 års jubilæum

Kom og mød Venstre på Vedbæk Rundt Dagen søndag den 23. august kl. 10-14 ved standen ved Vedbæk Gamle Station

Her er dagens program (se mere på www.vedbækhavnedag.dk)

10-14 – Mød Venstres lokale politikere og få mere af vide om:

 • det kommende budget,
 • udligningsreformen,
 • skolestrukturen og m.m.

I kan møde

 • Borgmester Jens Ive
 • Erik Mollerup
 • Per Carøe
 • Anika Rée

Kl. 11.30-13.30 Underholdning for børn og voksne

 • Den Spanske Guvernør kommer og tryller og laver ballondyr.

  Bag karakteren Den Spanske Guvernør står tryllekunstneren Miguel el Zorro, som blandt andet er kendt fra TV2 og har vundet Pjerrots Tryllepris 

 • I kan dyste i bordcurling

Hele dagen byder vi på kagemænd- og koner, dejlige tærter, cacaomælk og kildevand

GrundlovsTaler

Se dem på alle på vores Facebook side Venstre i Rudersdal eller på politikernes sider nedenfor.

Du kan også læse dem her:

Claus Hjort Frederiksen

Jens Ive

Årsmøde i LOF Storkøbenhavn

Udligningsreform - Tak til Venstre og Jens IVE

350 mio kroner – så meget fattigere kunne Rudersdals borgere være blevet, hvis ikke Venstre havde taget ansvar og fjernet tidslerne i regeringens udspil til udligningsreform.

Se, det er borgerlige stemmer der arbejder. Vi kunne have valgt de korslagte armes politik. Vi kunne have forladt forhandlingerne om udligning af det kommunale Danmark, og dermed skubbet regeringen over i favnen på den yderste venstrefløj, og efterladt den fulde regning til de nordsjællandske borgere.

Det gjorde vi ikke - netop fordi vi tager ansvar. Er reformen dermed det bedste set på jord? Nej, men vi fik fjernet den skævvridning, som socialdemokraterne lagde op til med en useriøs favroisering af socialdemokratiske kommuner på bekostning af især Rudersdals borgere.

Venstre har sikret at regningen for Rudersdals borgere nu kun bliver 115 mio. kroner og ikke i værste fald 350 mio kroner årligt, som regeringen lagde op til. 

Det er resultatet af at Venstre på Christiansborg, og ikke mindst borgmester Jens Ive, bed sig fast i bordkanten og insisterede på at deltage i forhandlingerne om en ny udligningsreform.

Alternativet havde været en ringere kommunal service, og en højere kommunal trækprocent for borgerne i Rudersdal og resten af Nordsjælland - og hvem ønsker dette?

UDSAT - Generalforsamling og opstillingsmøde

Hermed indkaldelse til generalforsamling i Venstre Rudersdal samt opstillingsmøde i Rudersdalkredsen.

Begge møder afholdes i Rådssalen, Rudersdal Rådhus i Holte

Tirsdag den 24. marts 2020

Kl. 19.00            Ordinær generalforsamling Venstre i Rudersdal (dagsorden)

Kl. 20.00            Opstillingsmøde Venstre i Rudersdalkredsen (dagsorden)

Efter opstillingsmødet vil venstre i Rudersdalkredsens folketingskandidat komme med et aktuelt politisk oplæg.

De bedste hilsner

Formand for Venstre i Rudersdal og  Rudersdalkredsen

Gitte Rasmussen

Generalforsamlinger i vælgerforeningerne

Vælgerforeningen i Søllerød holder generalforsamling  mandag den 24. februar kl. 18:30 og vælgerforeningen i Birkerød tirsdag den 25. februar kl. 19:00  

Se indkaldelserne her:

Søllerød

Birkerød

NB! Bemærk, at der skal ske tilmelding og betaling til middag forud for generalforsamlingen i vælgerforeningen i Søllerød.

Besøg i folketinget

Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 17.30-21 inviterer kredsens folketingsmedlem tidl. forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen kredsens medlemmer til middag og politisk debat.

Vi starter med en rundvisning i folketinget, hvorefter vi spiser ”dagens ret” i Snapstinget.

Derefter er der kaffe med sødt i Venstres gruppeværelse, hvor Claus Hjort Frederiksen vil holde et aktuelt politisk oplæg, og der vil være mulighed for debat og spørgsmål.

Deltagerpris er 225,- som dækker udgifterne til mad, drikkevarer og kaffe

Tilmelding til formand for kredsen

Gitte Rasmussen

gr@gitterasmussen.dk

40 51 06 17

Da der er begrænset deltagerantal, er dette arrangement kun for medlemmer.

Når du har tilmeldt dig, vil du få tilbagemelding om der er plads, samt oplysninger om, hvordan du betaler for arrangementet.

På kredsens vegne

Formand for Venstre i Rudersdalkredsen

Alle ønskes en god jul og et godt nytår.

I 2020 ser vi frem til mange spændende aktiviteter.

Vi starter med Nytårskur den 7. januar kl. 19 på Rudersdal Rådhus.

Kom og deltag i den politiske debat, hvor vi vil have fokus på Venstre de næste år med henblik på Kommunalvalget og Regionsvalget i 2021

Jakob Ellemann-Jensen bør gå efter formandsposten

Pressemeddelelse, 2. september 2019

Venstre i Rudersdalkredsen – Venstre i Allerød og Venstre i Rudersdal opfordrer Jakob Ellemann-Jensen til at gå efter formandsposten i Venstre

Jakob Ellemann bør gå efter formandsposten i Venstre, efter at Lars Løkke Rasmussen lørdag gik af som formand.

Samtidig ønsker Venstre i Rudersdal at takke Lars Løkke for hans lange og ubestrideligt flotte indsats for såvel Venstre som Danmark.

Lars Løkke Rasmussen har i over ti år været formand for Venstre og statsminister af to omgange. Før det har han været Finansminister, Sundhedsminister og før det amtsborgmester i det tidligere Frederiksborg amt.

Det er en særdeles aktiv formand, som Venstre tager afsked med. Mange af de reformer, der gennem de sidste 15 år, har gjort Danmark rigere, kan vi takke Lars Løkke for. Det er vigtigt at huske på når uvejret raser.

Jakob Ellemann-Jensen vil kunne sikre at et samlet Venstre kommer styrket ud af det stormvejr, som partiet har befundet sig i.

Jakob Ellemann har den styrke og erfaring, som en formand skal besidde. Han er indsigtsfuld, har politisk tæft, store kommunikative evner og en god humor.

Han har som politisk ordfører for Venstre, af to omgange, og som minister, en solid ballast og erfaring, der vil gøre ham til en god formand for Venstre, der kan samle det blå Danmark frem mod næste valg.

Venstre i Rudersdalkredsen – Venstre i Allerød og Venstre i Rudersdal

  

Rudersdal folkemøde

Lørdag den 31. august 2019 fra kl. 9:30-16, er der Rudersdal Folkemødedag på Havarthigården, Havarthivej, 2840 Holte.

Venstre i Rudersdal har en stand til Folkemødedagen, og vi glæder os til at se jer -og til at få en politisk snak.

Hele programmet for dagen kan ses her:  http://rudersdalfolkemoededag.dk

Vores lokale politikere deltager i nedenstående debatter.

Kl. 9:30 åbner viceborgmester Erik Mollerup Folkemødedagen

9:35-10:45 – Debat mellem repræsentanter for Folketingets partier.

Hans Andersen, Venstre, MF - Christian Poll, Alternativet, folketingskandidat - Martin Lidegaard, Det Radikale Venstre, MF - Mette Abildgaard, Det Konservative Folkeparti, MF - Morten Messerschmidt, Dansk

Folkeparti, MF - Trine Torp, SF, MF - Mai Villadsen, Enhedslisten, MF - Micki Damm Larsen, Socialdemokratiet, folketingskandidat  - May-Britt Kattrup, LA,  folketingskandidat

Ordstyrer politisk kommentator Benny Damsgaard

11 – 12

ER RUDERSDAL KLAR TIL FLERE ÆLDRE - Fra VENSTRE deltager Anika Rée

Prognoserne viser, at antallet af ældre over 80 år, vil være kraftigt stigende, og at der i Rudersdal i 2030 vil være over 50% flere borgere i gruppen 80+. Som oplæg til debatten vil ÆldreSagen præsentere nogle

konkrete facts om de seneste års nedskæringer på ældreområdet, vi vil forsøge at sætte disse i relation til den forventede udvikling, og bede paneldeltagerne fortælle os om de ER KLAR. 

Panelet vil bestå af medlemmer af social- og sundhedsudvalget, Birgitte Schjerning-Povlsen(C) Formand, Anika Ree(V) Næstformand og Poul Bach(S).

Ordstyrer: Michael Teit Nielsen, vicedirektør i Ældre Sagen

11-12

HVAD VIL VI MED BIBLIOTEKERNE - Fra VENSTRE deltager Per Carøe

Rudersdal biblioteker skal også i fremtiden være et attraktivt tilbud for kommunens borgere og gerne en væsentlig aktør i kommunens kulturliv. Hvordan gør vi det bedst?

Kom og deltag i debatten. Hvad er det bedste ved bibliotekerne i dag, hvad savner du og hvad kunne gøre dem bedre?

Deltagerne i panelet er Kristine Thrane, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget (A),  Lars Engelberth (C), Mona Madsen (L) og Per Carøe (V), alle medlemmer af Kultur og Fritidsudvalget i Rudersdal Kommune

Ordstyrer: Kristine Thrane

12-13

RUDERSDAL OG AFFALD - Fra VENSTRE deltager Erik Mollerup

Nyt system inden for genanvendelse og affald, hvilke visioner og mål har partierne og kommunalbestyrelsen fremadrettet.

Panel:
Court Møller (Radikal) –  Medl. af Kommunalbestyrelsen og Formand for Teknik og Miljøudvalget, Rudersdal Kommune
Erik Mollerup (Venstre) – Medl. af Kommunalbestyrelsen og medl. af Teknik og Miljøudvalget, Rudersdal Kommune 
Poul Bach (Socialdemokratiet) – Medl. af Kommunalbestyrelsen og medl. af Teknik og Miljøudvalget, Rudersdal Kommune 
Axel Bredsdorff (Lokallisten) –  Medl. af Kommunalbestyrelsen og medl. af Teknik og Miljøudvalget, Rudersdal Kommune 
Christoffer Buster Reinhart (Konservative)  – Medl. af Kommunalbestyrelsen og medl. af Teknik og Miljøudvalget, Rudersdal Kommune 

Kl. 12-13

RØGFRIT UNGDOMSLIV I RUDERSDAL - Fra VENSTRE deltager Jens Darket

”Science Slam” ved projektchef, Tobak Forebyggelse Niels Them Kjær, Kræftens Bekæmpelse.

Øvrige debatdeltagere:

Formanden for Rudersdal Idræt Lars Engelberth - næstformand for Børne- og Skoleudvalget Jens Darket –

- Rektor Anders Kloppenborg fra Birkerød Gymnasium - Skoleleder Jesper Lykkegaard fra Sjælsøskolen - Souchef Christian Bech fra Vedbækskolen -  Afdelingsleder Jacob Krarup fra DGI Nordsjælland - samt et par elever fra grundskole samt gymnasier.

Moderator: Områdekonsulent Jakob Guldberg Madsen, KB

Kl. 12-13

SKOVEN ER EN KRONJUVEL - Fra VENSTRE deltager Per Carøe

– En rundbordssamtale om en fremtidig politisk udfordring af de helt store. 

Skoven er kronjuvelen i Rudersdals natur. Sammen med søerne, engene, vaserne og alle de andre herligheder dækker de en meget stor del af vores areal. Faktisk mere end 60%. 

Samtidig er det imidlertid også en begrænset ressource. Vi bruger nemlig alle sammen skoven: rådyr, egern, musvåger, guldsmede, børnehavebørn, rollespillere, motionister, orienteringsløbere, mountain-bikere og gamle damer med deres hunde.

Spørgsmålet er hvordan vi tilgodeser alle de mange forskelligartede interesser: fritidsfolkets, skovfolkets, dyrenes og planternes?

Mød op til en rundbordssamtale med politikere, interessenter og naturens brugere. Og giv dit besyv med.

15-16

KOMMUNALDEBAT - Fra VENSTRE deltager Erik Mollerup

Jacob Jensen, Enhedslisten - Erik Mollerup, Venstre - Elisabeth Ildal, LA - Court Møller, Radikale Venstre - Stefan Berting Skrubbeltrang, SF - Henrik Hjortdal, Alternativet - Kristine Thrane, Socialdemokratiet - Birgitte Schjerning Povlsen, Det Konservative Folkeparti – Axel Bredstorf, Lokallisten

Ordstyrer redaktøren på Rudersdal Avis, Lars Schmidt

Politisk debat på Carlsminde

En nuværende og to tidligere ministre

Venstre inviterer til politisk debat på Carlsminde i Søllerød  med en nuværende minister og 2 tidligere ministre.

Mandag den 3. juni kl. 19 i et telt på Carlsminde i Søllerød, Søllerødvej 30

Vi har ikke før haft politisk debat på Carlsminde i Søllerød i en valgkamp. Der bliver slået et stort telt op i haven.

Gitte Rasmussen, formand for Claus Hjorts kreds, er meget glad for  at Martin Lidegaard og Nick Hækkerup har sagt ja til Claus Hjort Frederiksens invitation.

Vi forventer en god politisk debat, krydret med anekdoter fra deres mangeårige samarbejde i Folketinget.

Vi byder på kaffe og de 3 debatdeltager kager med til alle

Alle er meget velkomne

Grundlovsmøde

Onsdag den 5. juni på Carlsminde

Venstre i Rudersdal holder traditionen tro Grundlovsmøde på Carlsminde i Søllerød

Det bliver en festdag – både valgdag til folketingsvalget og Grundlovsmøde på samme dag.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og borgmester Jens Ive holder grundlovstaler.

Desuden er der underholdning fra Rudersdal Musikskole

Vi starter kl. 14 – Søllerødvej 30 i Søllerød

Vores Folketingskandidat

Claus Hjort Frederiksen.

Klar til valg

Venstre i Rudersdalkredsen inviterer til møde kl. 17.00 den dag valget udskrives. NB! Kun for medlemmer.

På mødet som afholdes på Havarthigården, Haverthivej 6, 2840 Holte, vil vi orientere om den forestående valgkamp og kredsens folketingskandidat Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen vil orientere om den politiske del af valgkampen.

Læs mere om vores Folketingskandidat.

Vel mødt! Ingen tilmelding. Kun for  medlemmer.

Venstre i Rudersdalkredsen

Debat om terror og politik

Debatten er arrangeret af Rudersdal Radikale Venstre med deltagelse af Claus Hjort Frederiksen mandag den 29. april kl. 19.00-20.00.

 

Mandag den 29. april vil fire prominente folketingskandidater debattere, hvad vi kan gøre ved frygten for terror - tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (B), Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), Nick Hækkerup (S) og Morten Messerschmidt (O). Den kendte TV2 vært Janni Pedersen vil styre den spændende debat.

 

Hver femte dansker er bange for at blive et offer for terror ifølge Trygfonden (2018). Terror, og truslen herom, er netop designet til at skabe denne utryghed. Og frygten er kommet tættere på os. Med 9/11-angrebene i USA. Med Omar El-Husseins angreb på Krudttønden og Synagogen i København. Med sagen om Kundby-pigen. Med flere angreb i Europas byer. Også PETs seneste vurdering peger på en alvorlig trussel om terror, bl.a. når de såkaldte fremmedkrigere, der har kæmpet for ISIS i Syrien og Irak, vender tilbage til Danmark.

 

For at byde ind med faglig indsigt og fakta deltager også eksperterne Anja Dalgaard Nielsen (chef for Institut for strategi ved Forsvarsakademiet) og Lotte Lund (journalist og forfatter). Begge er forfatterne bag bogen Tryg i en Terrortid, der udkom januar 2019.

 

Debatten er arrangeret af Rudersdal Radikale Venstre.

Debatten afholdes i Den Store Sal,

Administrationsbygningen, Stationsvej 36, 3460 Birkerød

Klokken 19.00-20.00


Kornblomsten medlemsblad
 

Arrangementer i foråret

 

For alle

9. januar kl. 19.30

Allerød Gymnasium, Rådhusvej 6, 3450 Allerød.

Møde Venstres 6 folketingskandidater i Nordsjælland

Blandt andre Claus Hjort Frederiksen, Sophie Løhde og Søren Hyldgaard

Arrangør Venstre i Nordsjælland


21. januar kl. 19

Rudersdal Rådhus

Venstre i Rudersdal holder nytårskur.

Politisk debat med Claus Hjort Frederiksen, Jens Ive og Randi Mondorf


28. januar kl. 19

Store sal, administrationscentret i Birkerød

Den Kolde Krig – Før og NU

Claus Hjort Frederiksen og Poul Holt Pedersen

Arrangør Venstre i Birkerød

 

18. februar kl. 19

Mariehøjcentret i Gl. Holte

Dansk forsvarspolitik. Dengang og i Fremtiden – F-35 Jagerfly

Claus Hjort Frederiksen og 2 jagerpiloter

Arrangør Venstre i Søllerød

 

25. marts kl. 19.30

Rudersdal Rådhus

Debatmøde med

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og

Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen

 

Kun for medlemmer

Mandag den 25. februar kl. 18.30 – Generalforsamling i Venstre Birkerød efterfulgt af offentligt møde om EU og det kommende EP-valg.
Venstres spidskandidat Morten Løkkegaard (MP) og tidl. direktør i EU Kommissionen Jens Nymand Christensen.

Mandag den 25. marts Kl. 17.00 – Generalforsamling i Venstre Søllerød og derefter kl. 18.15 Venstre i Rudersdal. Kl. 19.30 offentligt debatmøde med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.


Venstre i Søllerød, Venstre i Birkerød og Venstre i Rudersdal udsender nærmere inden generalforsamlingerne.

Folketingskandidat

10. april 2018

Venstre i Rudersdals folketingskandidat har siden 2007 været Claus Hjort Frederiksen. 

Claus Hjort Frederiksen

Forsvarsminister, MF
E-mail: fmn@fmn.dk
Telefon: 72 81 00 00

Medlem…

LÆS MERE

Kredsbestyrelsen

8. april 2018

Danmark er opdelt i 92 valgkredse fordelt på 10 storkredse. I hver valgkreds har Venstre en folketingskandidat og en kredsbestyrelse. Det er kredsbestyrelsens opgave at holde opstillingsmøde og organisere valgkampen for kredsens kandidat.

Gitte Rasmussen

Formand
E-mail:

LÆS MERE